Sunday , November 27 2022

Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc

5 bài tập thư giãn cho mắt

photo-1669049101303

1. Nguyên tắc cơ bản để bảo vệ mắt Trước hết phải đảm bảo khoảng cách giữa máy tính và mắt của bạn khi làm việc bằng khoảng chiều dài của cánh tay. Điều chỉnh chiều cao của ghế sao cho phù hợp với bàn, cần điều chỉnh để chân luôn …

Read More »