Wednesday , November 23 2022

An Toàn Dùng Thuốc

Chuyện về những thầy cô đáng kính

Câu chuyện về những thầy cô giáo đáng kính - Ảnh 2.

Thủ tướng: Có những thầy cô đã hiến dâng cả tuổi xuân, trở thành người cha, người mẹ thứ hai của học sinh SKĐS – Nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên, là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, hy sinh, tâm huyết với nghề; có …

Read More »