Wednesday , September 28 2022

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó, nhập các thông tin, số CMND, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút đăng nhập.

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 1.

Bước 2: Vào menu Tra cứu

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 2.

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là đỗ hoặc trượt. Nếu kết quả là trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 3.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút xác nhận nhập học như hình dưới.

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 4.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 5.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Chi tiết các bước xác nhận nhập học trực tuyến đại học năm 2022 - Ảnh 6.

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đại học đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học, nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.