Bản in
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH TRÀ VINH

TT
Họ và tên
Chức vụ
ĐT cố định
ĐT di động
Email
1
Triệu Văn Phấn
Giám đốc Sở GD&ĐT
Trưởng ban
074.863042
0913.891137
 
2
Bùi Văn Bình
TP Đào tạo Sở Nội vụ
074.841006
0918.353361
3
Phan Văn Thanh Tồn
TP Văn hoá - Xã hội Sở KH-ĐT
074.867481
0917.819378
4
Phan Văn Trình
TP TC-HC-SN Sở Tài chính
074.865669
0918.586502
 
5
Lê Minh Tân
TP Giám định XD Sở Xây dựng
074.866820
0913.891144
 
6
Huỳnh Hữu Tiến
TP GDCN-ĐTBDGV Sở GD & ĐT
074.865058
0903.666932
 
7
Trần Quốc Vinh
P.TP KH-TC-QL Sở GD & ĐT
074.866638
0918.023993
 
8
Thạch Tha Lai
Công chức phòng
GDTHCS Sở GD & ĐT
074.865451
0942.771329
 
9
Tăng Phương Quang
Công chức phòng
KH-TC-QL Sở GD & ĐT
074.866638
0918.391730