24/05/11, 10:04
Bản in

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên của Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất năm 2010

          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2010 của Dự án về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, năm 2010 vừa qua Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất  (KKN) đã tổ chức các khóa tập huấn giảng viên cốt cán CĐSP và các khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho hiệu trưởng các trường THCS, cán bộ quản lý giáo dục THCS của 17 tỉnh tham gia Dự án.


 

1. Tp hun ging viên ct cán

Trong các tháng 9 và 10/2010 tại Nghệ An và Ninh Thuận, Dự án đã tổ chức các khóa tập huấn giảng viên các trường CĐSP và các cán bộ quản lý giáo dục THCS của các sở GD&ĐT.

Các giảng viên CĐSP , sau khi được tập huấn sẽ là những giảng viên cốt cán tập huấn tiếp cho 2.900 giáo viên nòng cốt của các trường THCS. 2.900 giáo viên nòng cốt sẽ tập huấn lại tại trường cho hơn 30.000 giáo viên của các trường THCS tham gia Dự án.

Các khóa tập huấn được tổ chức theo 7 mô đun, mỗi mô đun có 170 người tham gia. 7 mô đun tập huấn bao gồm:

Modul 1 : Học tích cực, thực hành dạy học tích cực.

Modul 2 :Đánh giá kết qủa học tập của học sinh hỗ trợ học tích cực.

Modul 3 :Bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn, tư vấn nghề nghiệp, phát triển chuyên môn liên tục và chăm sóc tâm lý.

Modul 4 :Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và tài liệu dạy học.

Modul 5: Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong lớp học và hệ thống tư vấn qua mạng.

Modul 6: Hỗ trợ dạy tiếng Việt và tiếng DTTS cho học sinh DTTS.

Modul 7: Nhận thức về giới, văn hoá.

Các khóa tập huấn này đã được tổ chức tại Nghệ An cho 8 tỉnh miền núi phía  Bắc và tại Ninh Thuận cho 9 tỉnh gồm 4 tỉnh thuộc Tây Nguyên, 4 tỉnh thuộc Tây Nam bộ và tỉnh Ninh Thuận, với tổng số hơn 1.000 giảng viên của các trường CĐSP, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở GD&ĐT đã tham gia các lớp tập huấn. Đây là những giảng viên, giáo viên và cán bộ được các trường CĐSP cùng các sở GD&ĐT lựa chọn, là những người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn tốt và năng lực tập huấn.

                               Học viên đang tích cực nghiên cứu thảo luận tại lớp tập huấn.

 

 Tài liệu tập huấn của các khóa học này do các giáo sư, tiến sỹ, các chuyên gia  giáo dục của Bộ GD&ĐT, của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội biên soạn. Tài liệu được biên soạn công phu, được bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần qua những hội thảo chuyên đề về tài liệu và đã được các hội đồng thẩm định của Bộ GD&ĐT thông qua. Qua các lớp tập huấn, nội dung tài liệu được các học viên đánh giá cao, là rất bổ ích và phù hợp. Tuy nhiên, cũng qua tập huấn cho thấy do thành phần học viên đa dạng, trình độ có khác nhau nên đặt ra vấn đề cần chú ý xây dựng tài liệu theo hướng có thể áp dụng được phương pháp đào tạo bồi dưỡng " phân hóa ", có phân loại đối tượng, tập huấn theo trình độ, phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Sau các khóa tập huấn, các tài liệu này sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn chỉnh và sẽ được đưa lên mạng trên website của Dự án www.thcskkn.edu.vn trong thời gian tới.

         Điều đặc biệt của các lớp tập huấn này là đều được thực hiện theo phương pháp học tích cực, phát huy tính chủ động, tích cực tối đa của học viên. Các học viên rất phấn khởi, hoan nghênh phương pháp này và đã tham gia rất tích cực. Các học viên coi đây là một dịp được tập huấn những điểm mới của  phương pháp học tích cực.  

 

 

Lễ tổng kết một khóa học tập huấn tại Nghệ An, 9/2010.

          Qua các lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức và  phương pháp học tích cực. Các học viên sẽ là những giảng viên cốt cán, có khả năng sẵn sàng phối hợp cùng Dự án tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên nòng cốt tại địa phương và tiến tới tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho toàn thể giáo viên của các trường THCS tham gia Dự án trong những năm tới.

2. Tp hun bi dưng nghip v cho hiu trưng các trưng THCS và cán b qun lý giáo dc THCS

Để nâng cao năng lực quản lý cho hiệu trưởng của các trường THCS và cán bộ quản lý giáo dục THCS của các huyện, tỉnh vùng khó khăn nhất, trong các tháng 11 - 12/2010 và 01/2011, Dự án Giáo dục THCS vùng KKN đã tổ chức 6 đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.537 hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng) của tất cả các trường THCS và các cán bộ quản lý giáo dục THCS của các phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT của 17 tỉnh tham gia Dự án, tại các địa điểm Hải Phòng (2 đợt), Nghệ An (2 đợt), Đắk Lắk và Cà Mau.

Nội dung tập huấn bao gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Lập kế hoạch phát triển trường THCS vùng KKN;

Chuyên đề 2: Ứng dụng CNTT trong quản lý trường THCS vùng KKN

Chuyên đề 3: Giới thiệu các quy định về các chuẩn gồm: chuẩn chất lượng giáo dục trường THCS; chuẩn hiệu trưởng; chuẩn giáo viên và việc áp dụng trong trường THCS vùng KKN.

Chương trình tập huấn đã được Bộ GD&ĐT phê chuẩn. Tài liệu tập huấn đã được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Học viện Quản lý giáo dục biên soạn và trực tiếp tập huấn, với sự tham gia của các giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của Dự án, các lớp tập huấn này cũng được thực hiện theo phương pháp học tích cực, phát huy sự tham gia học tập sôi nổi của học viên, thực hiện đúng vai trò “giảng viên là người hướng dẫn, “học viên là người tham gia”.

Các lớp tập huấn này đã được các sở GD&ĐT các tỉnh đặc biệt quan tâm và đã phối kết hợp với Dự án trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn. Kết quả  tập huấn được các đơn vị đánh giá độc lập và các đơn vị quản lý của Bộ GD&ĐT  đánh giá tốt.

 

Lớp tập huấn thí điểm tài liệu bồi dường nghiệp vụ cho hiệu trưởng

và cán bộ quản lý giáo dục THCS tại Đắk Lắk, tháng 10/2010

 

Qua các lớp tập huấn, những người tham gia được bồi dưỡng kiến thức, tăng cường kỹ năng và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp quản lý về xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch trung hạn; về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc lập kế hoạch, trong dạy học và quản lý nhà trường;  được giới thiệu và nắm rõ mục đích và sự cần thiết triển khai các chuẩn đánh giá về chất lượng giáo dục trường THCS, chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên, nhất là việc thực hiện các chuẩn trên đối với các trường THCS vùng khó khăn nhất.

Tiếp nối các lớp tập huấn bồi dưỡng hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục THCS đã được tổ chức trong các năm 2009 và 2010, năm 2011 Dự án sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho các hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo dục THCS của các đơn vị tham gia Dự án về: Phát triển chuyên môn liên tục; Áp dụng các chuẩn đánh giá và về Các vấn đề về chính sách phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng DTTS, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh DTTS.

Trong quá trình tập huấn, các tài liệu đã được các giảng viên bổ sung hoàn chỉnh và đồng thời được các học viên tham gia đóng góp cho tài liệu phù hợp hơn với thực tế ở các địa phương. Các tài liệu này sẽ được đưa lên mạng trên website của Dự án./.