Bản in

Các tài liệu tập huấn giáo viên của Dự án giáo dục THCS vùng khó khăn nhất

Năm 2010, Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất đã tổ chức các khóa tập huấn giảng viên cốt cán của các trường CĐSP thuộc 17 tỉnh tham gia Dự án. Các khóa tập huấn được tổ chức theo 7 mô đun, mỗi mô đun có 170 người tham gia.

 


Sau khi được tập huấn, các giảng viên cốt cán sẽ tập huấn cho 2.900 giáo viên nòng cốt của các trường THCS và 2.900 giáo viên nòng cốt sẽ tập huấn lại cho hơn 30.000 giáo viên của các trường THCS tham gia Dự án. 

 

Các mô đun bao gồm:

Modul 1: Học tích cực, thực hành dạy học tích cực.

Modul 2: Đánh giá kết qủa học tập của học sinh hỗ trợ học tích cực.

Modul 3: Bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn, tư vấn nghề nghiệp, phát triển chuyên môn liên tục và chăm sóc tâm lý.

Modul 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và tài liệu dạy học.

Modul 5: Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong lớp học và hệ thống tư vấn qua mạng.

Modul 6: Hỗ trợ dạy tiếng Việt và tiếng DTTS cho học sinh DTTS.

Modul 7: Nhận thức về giới, văn hoá.

 

Năm 2011, Dự án tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giảng viên cốt cán và bắt đầu triển khai kế hoạch tập huấn bồi dưỡng giáo viên nòng cốt của các trường THCS với nội dung tập huấn là 3 mô đun 1, 2 và 4. Năm 2012, Dự án sẽ tổ chức tiếp các khóa tập huấn các mô đun còn lại.

 

Để các thầy cô có thể nghiên cứu trước các tài liệu phục vụ cho tập huấn, Dự án đã đưa các tài liệu này lên website của Dự án. Các thầy cô có thể download tại địa chỉ http://thcskkn.edu.vn/tai-nguyen. Trân trọng thông báo./.